Tamamlanan Projeler
Fırat İnşaat Endüstri San. Ve Tic. A.Ş. MSB İnşaat Emlak ve NATO Güv. Yat. D. Başkanlığı, TCK ,T.C.D.D.,DSİ v.b. gibi resmi ve özel kurumlar tarafından ihaleleri yapılan akaryakıt boru hatları, yer altı akaryakıt tankları, kaliteli kaplama betonları, sanat yapıları, korunmalı binalar ve askeri/sivil havaalanları bünyesinde bulunabilecek tüm alt yapı ve üst yapı tesisleri konulu işlerde yüklenici olarak görev almaktadır. Aynı zamanda firmamız konut ve endüstriyel tesis inşaatlarında da yüklenici olarak görev almaktadır.
ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sisteminin ön gördüğü düzeye, tüm faaliyet alanlarımızda ulaşmak ve bu düzeyi aşmak

Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmak


İSGÇ yönetim sistemimiz ile her kademedeki çalışanlarımızı eğiterek iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre ile ilgili kanunlar, yönetmelikler hakkında bilinçlendirmek ve bütün personelin katılımı ile sistem hakkındaki yenilikleri takip ederek geliştirmek.